TODAY DATE    OPENING TIME 

            

VIDEO   LIVE

இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நேரடி புகைப்படகாட்சிகள்

''(என்றும் புதுமை எதிலும் திறமை)BORN TO ACHIEVE''''என்னை பலபேருக்கு அறிமுகப்படுத்தி என்னுடைய விஞ்ஞான வளர்ச்சியை ஊக்குவித்த அன்பான நல்ல உள்ளங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி ''

''சாதிக்கும் எண்ணம் சாகாமல் இருந்தால் மட்டுமே சாதிக்க முடியும்''

.

      

 MY INTERVIEWS IN PAPERS  FROM LAST 20 YEARS

dinamani on line paper

I WILL BE ADDING MORE DETAILS FOR MY WEBSITE WHEN EVER IAM FREE, SO PLEASE KINDLY SEE MY WEB SITE FREQUENTLY.